publications

Queering Politics, Desexualizing the Mind

Davidson, Robert J. Tijdschrift voor Humanistiek, 33/34: 83-91].

Polling America: An Encyclopedia of Public Opinion

Davidson, Robert J.,Davidson, Robert J. Westport: Greenwood Press, pp. 72-74.